Europos Socialinis Fondas

Europos Socialinis Fondas

 

http://ozomokykla.eu/images/Mikona.pnghttp://ozomokykla.eu/images/Mikona.png   

 

 

 

Vilniaus Ozo gimnazija nuo 2010-11-25 vykdo naują Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos bendrai finansuojamą  projektą „Inovatyvių e-mokymo(si) priemonių kūrimas ir diegimas nuotolinio mokymo(si) pamokose: e-mokymo(si) objektai 11-12 klasėms ir virtualios mokytojų paskaitos 9-10 klasėms“.

 


 

 

 

 

Projekto

„Inovatyvių e-mokymo(si)   priemonių  kūrimas ir diegimas nuotolinio mokymo(si) pamokose:

e-mokymo(si) objektai 11-12 klasėms ir virtualios mokytojų paskaitos 9-10 klasėms“

vykdymas

 

 

 

Projekto vykdytojas:  Vilniaus Ozo gimnazija

Projekto administracinė grupė:

Projekto vadovas:  Albinas Daubaras, Vilniaus Ozo gimnazijos direktorius

Veiklų koordinatorė: Vilda Skairienė, Vilniaus Ozo gimnazijos mokytoja

Projekto finansininkė: Sigita Boičukienė, Vilniaus Ozo gimnazijos finansininkė

Projekto pradžia: 2010 m. lapkričio 25 d.

Projekto pabaiga: 2012 m. lapkričio 25 d.

Projekto vertė: 989317 Lt

 

 

Projekto esmė

 

Vilniaus Ozo gimnazija, vienintelė Lietuvoje, yra parengusi nuotolinio mokymosi kursus VIII-XII klasėms ir teikia nemokamai nuotoliniu būdu formaliojo švietimo paslaugas. 2009-2010 m.m. mokykloje mokėsi įvairaus amžiaus ir poreikių 357 nuotolinių klasių mokiniai (didžioji jų dalis - „iškritę“ iš bendrojo lavinimo sistemos asmenys). Grįždami į mokyklą ir norėdami įgyti reikiamą išsilavinimą jie turi įveikti atskirtį (pakartoti primirštus dalykus, dirbti papildomai, savarankiškai, gauti daugiau papildomos ir išsamesnės informacijos ) ir kokybiškai pasirengti pasiekimų patikrinimui bei brandos egzaminams. Todėl vien teorinių pamokų jiems nepakanka, atsirado didelis naujų IT priemonių poreikis:

1) 9-12 kl. kursą papildyti virtualiomis mokytojų paskaitomis (dalyko mokytojas surinks konkrečiai pamokai reikalingą metodinę medžiagą; apibendrins, aiškins, komentuos užduotis; parengs savo paskaitoms e-pateiktis, paskaitos konspektus), kuriomis mokiniai galės naudotis mokymosi procese).

2) 11-12 klasėms sukurti papildomus visų mokomųjų dalykų e-mokymo priemonių (su iliustracijomis, žemėlapiais, vaizdo, garso medžiaga, išoriniais šaltiniais, interaktyviomis užduotimis) komplektus temoms. Tai suteiks galimybę individualizuoti ir diferencijuoti mokymą, optimaliau organizuoti pamoką, kai mokinių mokymosi lygis skirtingas (minėtų klasių mokinių amžius yra 17-35 metai).

Įdiegtomis e-mokymosi priemonėmis 9-12 kl. naudosis nuotolinių ir dieninių klasių Vilniaus Ozo vidurinės mokyklos bei jos partnerių mokiniai. Projekto metu bus apmokyti mokytojai, kurie dirbs ir diegs mokymosi procese inovatyvias e-mokymosi priemones. Parengtos ir įdiegtos priemonės padės moksleiviams geriau pasirengti valstybiniams brandos egzaminams. Tai bus ilgalaikės naudos rezultatas.

 

 


 

Vilniaus Ozo vidurinė mokykla įvykdė LR ir ES finansuojamus projektus "Nuotolinio mokymo (si) kursas X-XII klasei"  (plačiau) ir "Nuotolinio mokymo(si) kursas VIII-IX klasei"  (plačiau).

 


 

 

 

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018