Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

Vilniaus Ozo gimnazija ISTORIJOS mokytojas (-a)

 

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą ISTORIJOS mokytojo (-os) pareigoms užimti nuo 2019 m. rugsėjo 04 d.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlomas darbo krūvis: 0,25 etato.

Darbo sutartis – terminuota (2019-2020 mokslo metams).

Darbo pasiūlymas galioja iki 2019 10 03.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam prilygstantis edukologinis išsilavinimas;
 • istorijos vyresniojo mokytojo kvalifikacija;
 • darbo su MOODLE mokymosi aplinka, IKT patirtis;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose.

 Privalumai:

 • istorijos mokytojo darbo patirtis;
 • istorijos mokytojo metodininko kvalifikacija;
 • darbo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais;
 • iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose, projektuose.

Kandidatas, pretenduojantis į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • motyvacinį laišką.

Dokumentų lauksime iki 2019 m. rugsėjo 03 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@ozo.vilnius.lm.lt arba siųsti registruotu laišku adresu Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas:  ISTORIJOS MOKYTOJO (-OS) KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 620 64752, www.ozogimnazija.lt

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018