•   

 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į VILNIAUS OZO GIMNAZIJĄ

 

2019-2020 m.m.

 

 

   

KVIEČIAME MOKYTIS:

   

  GIMNAZIJOS IV PLANŠETINĖJE KLASĖJE

    

  Suteikiamos ypatingos galimybės:

  ► mokymas pažangiausiu ir perspektyviausiu būdu - naudojant informacines komunikacines technologijas kievienos pamokos metu;

   ► kiekvienam klasės mokiniui skiriamas nemokamas asmeninis planšetinis kompiuteris, kuriuo naudojamasi per visas pamokas  ir namuose;

  ► sudaroma galimybė pasirinkti pagilintą programavimo, tinklapių kūrimo, kompiuterių tinklų kūrimo ir administravimo bei kompiuterinės leidybos pradmenų dalykų mokymąsi;

  ► mokymas pažangiausiu ir perspektyviausiu būdu - naudojant informacines komunikacines technologijas kievienos pamokos metu;

  ► atskiras, pastovus kabinetas, kompiuterizuota darbo vieta bei individualios spintelės.

   

   

    

  PLAČIAU:

    

  Direktorius  

  Albinas Daubaras 

  ozomokykla@delfi.lt

   

   

  III-IV kl. Dir.pavaduotoja

  Dovilė Balcevičienė 

  dovile.balceviciene@ozogimnazija.lt

  +370 612 87873 

   

  NUOTOLINIU BŪDU 1-8, GIMNAZIJOS I-IV KLASĖSE VISŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ

    

  ►Nuotoliniu būdu besimokantiems Lietuvos piliečiams mokslas yra nemokamas.

  ►Baigiamuosius II (10) ir IV (12) klasės mokyklinius egzaminus mokiniai laiko Vilniaus Ozo gimnazijoje, valstybinius – specialiose grupėse su kitais Vilniaus miesto mokiniais Savivaldybės paskirtoje vietoje. 

  ►Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

  ►Nėra amžiaus apribojimų. Mokytis gali ir nepilnamečiai, ir suaugusieji.

  ►Suteikiama galimybė mokytis ir atskirų dalykų modulių.

   

  Daugiau informacijos ir dokumentų pateikimo tvarka gimnazijos tinklapio skyrelyje Nuotolinis mokymas > I-IV gimnazijos klasės

   

  PLAČIAU:

   

  5-7 klasių vadovė

  Aušra Šlapelienė

  ozolietuviai@gmail.com

   

  8 (suaugusiųjų), I-II (9-10) kl. vadovė

  Audronė Milkevičienė 

  ozo.nuotolinis@gmail.com

   

   

  III (11) kl. vadovė

  Violeta Lukauskienė

  violetalukausk@gmail.com

   

   

  IV (12) kl. vadovė

  Daiva Cygankova

  cigdaiva@yahoo.com

   

  7-8 IR GIMNAZIJOS I-IV SPECIALIZUOTO UGDYMO (PAGRINDINIO IR VIDURINIO KARTU SU SPORTO UGDYMU) KLASĖSE

   

  Aktyviai sportuojantiems mokiniams suteikiamos galimybės:

  ► kiekvienam mokiniui parengtas lankstus individualus pamokų tvarkaraštis;

  ► sudaroma galimybė lankyti dvi sporto treniruotes per dieną;

  ► ilgalaikių sporto stovyklų ar išvykų metu sudaroma galimybė mokytis nuotoliniu būdu.

   

  Daugiau informacijos gimnazijos tinklapio skyreliuose Sporto skyrius, Ugdymas, Veikla, Galerija.

   

   

  PLAČIAU:

   

  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

  Alvidas Raškauskas

  (kuruoja specializuotą sportininkų ugdymą)

  +370 698 21711

  alvidas.raskauskas@ozogimnazija.lt

    

  7-8, I-II kl. Dir.pavaduotoja

  Vilda Skairienė

  vskairiene@yahoo.com 

  +370 618 78937 

   

  III-IV kl. Dir.pavaduotoja

  Dovilė Balcevičienė 

  dovile.balceviciene@ozogimnazija.lt

  +370 612 87873 

   

  TRADICINĖSE GIMNAZIJOS IV KLASĖSE

   

  Įprastose (tradicinėses) klasėse mokiniams garantuojama:

  ► humaniška pedagogika;

  ► realios mokinių teisės;

  ► aukštas mokymo lygis moderniomis mokymo priemonėmis;

  ► aktyvi popamokinė veikla.

  Daugiau informacijos gimnazijos tinklapio skyreliuose Ugdymas, Veikla, Galerija.

   

   

  PLAČIAU:

   

  III-IV kl. Dir. pavaduotoja

  Dovilė Balcevičienė 

  dovile.balceviciene@ozogimnazija.lt

  +370 612 87873 

   

  LITUANISTINIO MOKYMO 1-8 IR GIMNAZIJOS I-IV KLASĖSE NUOTOLINIU BŪDU

   

  ► Siūlome 7-18 metų užsienyje laikinai ir nuolat gyvenantiems lietuvaičiams nemokamai nuotoliniu būdu (internetu) mokytis lituanistinio mokymo(si) 1-8 ir gimnazijos I-IV klasėse.

  ► Pagrindinis mokyklėlės tikslas – išvykusiems padėti išlaikyti ryšį su Lietuva, t.y.  jos kultūra, istorija ir kalba, tautosaka.

  ► Mokome laikinai iš Lietuvos išvykusius 7-18 metų vaikus.

  ► Mokome lietuvių kalbos  (1-8 ir gimnazijos I-IV klasėse), pasaulio pažinimo (1-4 kl.), Lietuvos istorijos (1-8 ir gimnazijos I-IV klasėse), Lietuvos geografijos (1-8 ir gimnazijos I-IV klasėse) pagal LR ŠMM Bendrąsias ugdymo programas ir etnokultūros (1-8 kl.) kaip pasirenkamo neformalaus ugdymo dalyko.


    

  Daugiau informacijos ir dokumentų pateikimo tvarka gimnazijos tinklapio skyrelyje: Nuotolinis mokymas > Lituanistinis mokymas

  PLAČIAU:

   

  1-2 klasių vadovė

  Aldona Baužienė

  abauziene@gmail.com

   

  3-4 klasių vadovė

  Jurgita Savickienė

  ozolietuvaiciai@gmail.com

   

  5-8 klasių vadovė

  Aušra Šlapelienė

  ozolietuviai@gmail.com

   

  I-II (9-10) kl. vadovė Audronė Milkevičienė

  ozo.nuotolinis@gmail.com

   

     IV (12) kl. vadovė

     Daiva Cygankova

      cigdaiva@yahoo.com 

   

     III (11) kl. vadovė

     Violeta Lukauskienė

     violetalukausk@gmail.com

   

   

   

    

   

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018