Ugdymas »

Vilniaus Ozo gimnazijoje dirbančių mokytojų sąrašas

 

Eil.Nr.

Pedagoginio darbuotojo pavardė, vardas

Specialybė

1.

Apanavičiūtė Gailė

lietuvių kalba

2.

Alekšiūnienė Inga

inf. technologijos, matematika

3.

Balcevičienė Dovilė

matematika, inf. technologijos

4.

Balcevičius Ričardas

fizika, inf. technologijos

5.

Bardauskienė Eglė

karjeros planavimas

6.

Baužienė Aldona

pradinių kl. mokytoja

7.

Chlebnikovienė Vida

pradinių kl. mokytoja

8.

Cygankova Daiva

technologijos, dizainas, dailė

9.

Daubaras Albinas

istorija

10.

Gaušienė Diana

lietuvių kalba

11.

Greviškienė Ilona

anglų kalba

12.  

Grikpėdis Juozas

istorija, piletiškumo pagr.

13. 

Klipčienė Daiva

fizika

14.   

Lukauskienė Violeta

dailė

15.   

Mačiulienė Danguolė

anglų kalba

16.   

Mozūraitytė Inga

muzika

17.   

Miliauskas Justinas

geografija

18.   

Milkevičienė Audronė

technologijos

19.   

Nenėnas Vytenis

anglų kalba

20.  

Paulauskaitė Audronė

pradinių kl. mokytoja

21.   

Pilibavičius Vytautas

neform. ugd. mokytojas

22.  

Plytnikienė Liudmila

rusų kalba

23.  

Puidokienė Birutė

lietuvių k.

24.  

Relič Radmila

rusų kalba

25.  

Riaubytė Janina

matematika

26.  

Savickienė Jurgita

pradinių kl. mokytoja

27.   

Sinkevičienė Regina

chemija

28.  

Skairienė Vilda

lietuvių k.

29.  

Stanaitienė Rita

kūno kultūra

30.  

Zinovjeva Jelena

vokiečių kalba

31.   

Stasiulienė Aurutė

biologija

32.  

Subačienė Jolanta

matematika

33.  

Šilingis Rimas

kūno kultūra

34.  

Švaikevičienė Dijana

matematika

35.  

Tomkevičienė Živilė

etika

36.  

Šlapelienė Aušra

lietuvių kalba

37.   

Klimienė Vilma

biologija, žmogaus sauga

38.  

Čepienė Agnė

lietuvių k.

39.  

Virbalienė Lijana

lietuvių kalba

40.  

Audickas Vladimiras

neform. ugd. mokytojas

41.   

Kasperavičienė Vida

prancūzų kalba

42.  

Žilėnienė Renata

pradinių kl. mokytoja

43.  

Navakauskaitė Laura

matematika, inf. technologijos

44.  

Kavaliauskas Juozas

inf. technologijos

45.  

Racienė Asta

pradinių kl. mokytoja

46.  

Zalonskytė Kristina

pradinių kl. mokytoja

47.   

Rybakovienė Jekaterina

anglų kalba

 

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018