MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2% PARAMA    Tel.+37062064752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2%  PARAMA     Tel. +370 620 64 752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

Priėmimas į 1-8, I-IV lituanistinio nuotolinio ugdymo klases

KVIEČIAMŲ MOKYTIS Į VILNIAUS OZO GIMNAZIJĄ 2023-2024 M. M. MOKINIŲ SĄRAŠAS

 

Priėmimas į 1-8, I-IV lituanistinio nuotolinio ugdymo klases

 

I. Pageidaujančių mokytis 1-8, I-IV lituanistinėje klasėje Vilniaus Ozo gimnazijoje nuotoliniu mokymosi organizavimo būdu mokinių tėvai/globėjai kovo 01 d. – gegužės 31 d. (I priėmimo etapas) ir birželio 10 – rugpjūčio 24 d. (II etapas ) pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės elektroninėje prašymų registracijos sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/ ir el. paštu gauna sistemos prašymo registracijos numerį. (Instrukcija, kaip pildyti prašymą)

Vilniaus miesto savivaldybės elektroninėje prašymų registracijos sistemoje, skyrelyje ,,Specifiniai pageidavimai“ įrašo: Nuotolinė lituanistinio ugdymo klasė .  Skyrelyje ,,Papildomi dokumentai“ pateikia šiuos dokumentus:

 1. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento (konkrečios Lietuvoje baigtos klasės) kopiją.
 2. Prašymą lietuvių kalbos žinių patikrinimui (tik tiems, kurie pageidauja mokytis 2-8, I-IV klasėje, bet neturi LR išsilavinimą patvirtinančio dokumento).

II. Po sėkmingai atliktos registracijos ir gavus sistemos prašymo registracijos numerį pateikia nustatytos formos prašymą Vilniaus Ozo gimnazijai el. paštu [email protected].

 

Užsieniečių registracija

Kai užsienietis prašymo tiekėjas (mama/tėvas) ir/ar vaikas neturi asmens kodo, pildo nustatytos formos prašymą. Užpildytą formą su prisegtomis asmens (mamos/tėvo ir vaiko) dokumentų kopijomis siunčia el. paštu [email protected] . Prašymai be dokumentų kopijų bus atmetami. (Žr. „Aktuali informacija“).

 

2023-2024 mokslo metai

Klasės Klasės vadovas Kontaktai
Pradinis ugdymas
1 klasė Aldona Baužienė [email protected]

Skype: aldonabauziene

2 klasė Gabrielė Bingelienė [email protected]

Skype: live:.cid.4e15381da53b82db

3 klasė Jurgita Savickienė [email protected]

Skype: savickiene.jurgita

4 klasė Asta Racienė [email protected]

Skype: live:raciene.asta

Pagrindinis ugdymas
5 klasė Rasa Kuzmičiovienė [email protected]

Skype: live:c043e17fb7c711d2

6 klasė

7 klasė

8 klasė

Aušra Šlapelienė [email protected]

Skype: ausra.slapeliene

I gimnazijos klasė

II gimnazijos klasė

Audronė Milkevičienė [email protected]

Skype: audronemil

Vidurinis ugdymas
III gimnazijos klasė Greta Samsanavičienė [email protected]

Skype: live:.cid.d9c4af1202e3854f

IV gimnazijos klasė Daiva Cygankova [email protected]

Skype: menai.ozas

 

2022-2023 mokslo metai

Klasės  Klasės vadovas  Kontaktai
Pradinis ugdymas
1 klasė Aldona Baužienė [email protected]

Skype: aldonabauziene

2 klasė Jurgita Savickienė [email protected]

Skype: savickiene.jurgita

3 klasė Asta Racienė [email protected]

Skype: live:raciene.asta

4 klasė Gabrielė Skairytė [email protected]

Skype: live:.cid.4e15381da53b82db

Pagrindinis ugdymas
5 klasė

 

Rasa Kuzmičiovienė [email protected]

Skype: live:c043e17fb7c711d2

6 klasė

7 klasė

8 klasė

Aušra Šlapelienė [email protected]

Skype: ausra.slapeliene

I gimnazijos klasė

II gimnazijos klasė

Audronė Milkevičienė [email protected]

Skype: audronemil

Vidurinis ugdymas
III gimnazijos klasė Daiva Cygankova [email protected]

Skype: menai.ozas

IV gimnazijos klasė Kreiptis į direktoriaus pavaduotoją

ugdymui Dovilę Balcevičienę

[email protected]

 

Gerbiami Moksleiviai, Tėveliai,
Informuojame, kad 2023/2024 mokslo metais 1-8 kl. bus reikalingos šios pratybos:

1 klasė: EMA elektroninės lietuvių kalbos pratybos ir sąsiuviniai, skirti 1 kl. mokinių rašymui (su specialiomis reikalaujamo dydžio linijomis, tarpas tarp linijų 6 mm).

2-8 klasė: EMA ir EDUKA elektroninės pratybos.

Elektroninės pratybos leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą, suteikia interaktyvią mokymosi sistemą.

Mokiniai, dėl įvairių priežasčių pageidaujantys nutraukti mokymąsi mūsų gimnazijoje, turi parašyti atitinkamos formos prašymą ir atsiųsti jį savo klasės vadovei. Dėl reikalingų dokumentų išrašų ar pažymų turite taip kreiptis į savo klasės vadovę.

1-8 klasių mokiniai mokslo metų eigoje dėl įvairių priežasčių gali keisti mokomuosius dalykus, t.y. jei šalia privalomų mokomųjų dalykų buvo mokomasi ir pasirenkamųjų, galima pastarųjų atsisakyti arba atvirkščiai – pradėti mokytis pasirenkamųjų dalykų. Tam reikia užpildyti atitinkamos formos prašymą ir atsiųsti jį savo klasės vadovei:

Prašymo forma 1-4 klasių mokiniams;

Prašymo forma 5-8 klasių mokiniams.

 

VILNIAUS OZO GIMNAZIJA

NEMOKAMAI NUOTOLINIU BŪDU KVIEČIA MOKYTIS:

 • Vaikus ir suaugusiuosius visų 1-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokomųjų dalykų pagal LR ŠMM patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas.
 • Visose bendrojo ugdymo klasėse (1-8 ir I-IV gimnazijos klasėse) – asmenis, norinčius mokytis tik LITUANISTINIO MOKYMOSI DALYKŲ (privalomai – lietuvių kalbos, pasirinktinai – Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, etnokultūros, pasaulio pažinimo) pagal LR ŠMM patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas.

Sėkminga 21 metų nuotolinio mokymo patirtis!

 • Mokslas yra nemokamas.
 • Mokytis gali visi LR piliečiai (vaikai ir suaugusieji) bei lietuvių kilmės asmenys.
 • Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
 • Mokiniai, grįžę į Lietuvą, gali sėkmingai, nepatirdami atskirties ir nelaikydami privalomo mokomųjų dalykų žinių patikrinimo, tęsti mokymąsi savo rajono, miesto mokyklose.

 

Mokykla vienintelė Lietuvoje siūlo tiesioginį (sinchroninį) nuotolinį mokymą:

 • Lankstų pamokų, konsultacijų ir darbų atlikimo tvarkaraštį.
 • Mokytojų konsultacijas Skype programa kiekvienos pamokos metu.
 • Pilnavertį ir reguliarų mokymąsi su visomis kiekvienam mokomajam dalykui profesionaliai parengtomis e. pamokomis, elektroninėmis (EMA) pratybomis bei elektroniniais vadovėliais.

 

Daugiau informacijos:

www.ozogimnazija.lt > Nuotolinis mokymas

Kontaktai pasiteiravimui:

www.ozogimnazija.lt > Kontaktai