1-8 klasės (visi mokomieji dalykai)

Vilniaus Ozo gimnazija organizuoja priėmimą į 1-8 nuotolinio mokymo klases mokytis visų programos mokomųjų dalykų:

  

  

DAUGIAU INFORMACIJOS SUTEIKS KLASIŲ VADOVĖS:

 

 

2022-2023 mokslo metai

 

Klasės

 

 

Klasės vadovas

 

Kontaktai

Pradinis ugdymas
1 klasė Aldona Baužienė  

[email protected]  

 

2 klasė Jurgita Savickienė  

[email protected]

 

3 klasė Asta Racienė  

[email protected]

 

4 klasė Gabrielė Skairytė  

[email protected]

 

Pagrindinis ugdymas
5 klasė

6 klasė

Violeta Lukauskienė  

[email protected]

 

7 klasė

8 klasė

Inga Alekšiūnienė [email protected]

2021-2022 mokslo metai

 

Klasės

 

 

Klasės vadovas

 

Kontaktai

Pradinis ugdymas
1 klasė Aldona Baužienė  

[email protected]  

 

2 klasė Asta Racienė  

[email protected]

 

3 klasė Gabrielė Skairytė  

[email protected]

 

4 klasė Jurgita Savickienė  

[email protected]

Pagrindinis ugdymas
5 klasė

6 klasė

Violeta Lukauskienė  

[email protected]

 

7 klasė

8 klasė

Inga Alekšiūnienė  

[email protected]  

 

 

MOKINIAI, NORINTYS MOKYTIS 1-8 KLASĖSE, KURIOSE TAIKOMAS NUOTOLINIS METODAS, GIMNAZIJAI TURI PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS*:

 

1.

Įgytą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

2.

Asmens tapatybę liudijančio dokumento su asmens kodu kopiją ir sutikimą dėl duomenų tvarkymo. (Susipažinti su Vilniaus Ozo gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis galite čia: taisyklės)

3.

Priėmimo į gimnaziją prašymą:

1-4 klasės (pradinis ugdymas),

5-8 klasės (pagrindinis nepilnamečių ugdymas),

8 klasės (pagrindinis suaugusiųjų ugdymas).

4.

Sutartį su gimnazija:

1-4 klasės (pradinis nepilnamečių ugdymas),

5-8 klasės (pagrindinis nepilnamečių ugdymas),

8 klasės (pagrindinis suaugusiųjų ugdymas).

5.

Elektroninę (skaitmeninę) nuotrauką.

 

6. Pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir/ar švietimo pagalbos skyrimo iš LR pedagoginės psichologinės tarnybos (jei yra būsimo mokinio specialiųjų, raidos sutrikimų).

 

 

DĖL PRATYBŲ 1 KLASĖSE

Gerbiami Moksleiviai, Tėveliai,

Informuojame, kad 2021/2022 mokslo metais jums bus reikalingi sąsiuviniai, skirti 1 kl. mokinių rašymui (su specialiomis reikalaujamo dydžio linijomis, tarpas tarp linijų 6 mm).

KITOS PASTABOS

Dokumentai priimami el.paštu, paprastu paštu (registruotu laišku į mokyklą) arba atvykus į gimnaziją. Dokumentus, siunčiamus el.paštu, reikia atsispausdinti, užpildyti ranka ir pasirašyti, nuskenuoti ir prisegus prie el.laiško atsiųsti nurodytoms klasių vadovėms (patikrai ir registracijai). Po pirminės registracijos visų pildytų dokumentų originalus ir kitų dokumentų kopijas būtina išsiųsti registruotu paštu į gimnaziją!

  • Adresas: 
  • [klasės vadovės vardas, pavardė]
  • Vilniaus Ozo gimnazija
  • Ozo g.39, Vilnius LT-07171
  • Lietuva

 

Mokiniai, dėl įvairių priežasčių pageidaujantys nutraukti mokymąsi mūsų gimnazijoje, turi parašyti atitinkamos formos prašymą ir atsiųsti jį savo klasės vadovei. Dėl reikalingų dokumentų išrašų ar pažymų turite taip kreiptis į savo klasės vadovę.