MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2% PARAMA    Tel.+37062064752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2%  PARAMA     Tel. +370 620 64 752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

Priėmimas į 1-8 nuotolinio mokymo (visų mokomųjų dalykų) klases

KVIEČIAMŲ MOKYTIS Į VILNIAUS OZO GIMNAZIJĄ 2023-2024 M. M. MOKINIŲ SĄRAŠAS

 

Priėmimas į 1-8 nuotolinio mokymo (visų mokomųjų dalykų) klases

I. Pageidaujantis mokytis 1-8 klasėje Vilniaus Ozo gimnazijoje nuotoliniu mokymosi organizavimo būdu mokinių tėvai/globėjai kovo 01 d. – gegužės 31 d. (I priėmimo etapas) ir birželio 10 – rugpjūčio 24 d. (II etapas ) pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės elektroninėje prašymų registracijos sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/ ir el. paštu gauna sistemos prašymo registracijos numerį. (Instrukcija, kaip pildyti prašymą)

Vilniaus miesto savivaldybės elektroninėje prašymų registracijos sistemoje, skyrelyje ,,Specifiniai pageidavimai“ įrašo: Nuotolinio mokymo klasė (visi mokomieji dalykai).  Skyrelyje ,,Papildomi dokumentai“ pateikia šiuos dokumentus:

  1. Pirmojo pusmečio pasiekimų pažymėjimą.
  2. Nuotolinio mokymo organizavimo kriterijus (Vilniaus Ozo gimnazijos priėmimo tvarkos aprašo punktas Nr. 21) pagrindžiantį dokumentą (sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) pažymą; pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendaciją; pažymą apie dalyvavimą didelio meistriškumo sportininkų rengimo, tarptautinių dalykinių olimpiadų pasirengimo, tarptautinėje mokinių mobilumo (judumo) ar mainų programose; sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nepilnametes, esančias nėštumo ir gimdymo atostogose; Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus pažymą; laikinai ar nuolat gyventi išvykimą į užsienį patvirtinantį dokumentą ar kt.).
  3. Dokumentų kopijas apie mokinio pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose.

II. Po sėkmingai atliktos registracijos ir gavus sistemos prašymo registracijos numerį pateikia nustatytos formos prašymą Vilniaus Ozo gimnazijai el. paštu [email protected] .

 

Užsieniečių registracija

Kai užsienietis prašymo tiekėjas (mama/tėvas) ir/ar vaikas neturi asmens kodo, pildo nustatytos formos prašymą. Užpildytą formą su prisegtomis asmens (mamos/tėvo ir vaiko) dokumentų kopijomis siunčia el. paštu [email protected] . Prašymai be dokumentų kopijų bus atmetami. (Žr. „Aktuali informacija“).

 

DAUGIAU INFORMACIJOS SUTEIKS KLASIŲ VADOVĖS:

2023-2024 mokslo metai

 Klasės  Klasės vadovas  Kontaktai
Pradinis ugdymas
1 klasė Aldona Baužienė [email protected]  

Skype: aldonabauziene

2 klasė Gabrielė Bingelienė [email protected]

Skype: live:.cid.4e15381da53b82db

3 klasė Jurgita Savickienė [email protected]

Skype: savickiene.jurgita

4 klasė Asta Racienė [email protected]

Skype: live:raciene.asta

Pagrindinis ugdymas
5 klasė

6 klasė

Inga Mozūraitytė [email protected]

Skype: muzike_Inga

7 klasė

8 klasė

Inga Alekšiūnienė [email protected]

Skype: itmokytoja1

  

2022-2023 mokslo metai

 Klasės  Klasės vadovas  Kontaktai
Pradinis ugdymas
1 klasė Aldona Baužienė [email protected]  

Skype: aldonabauziene

2 klasė Jurgita Savickienė [email protected]

Skype: savickiene.jurgita

3 klasė Asta Racienė [email protected]

Skype: live:raciene.asta

4 klasė Gabrielė Bingelienė [email protected]

Skype: live:.cid.4e15381da53b82db

Pagrindinis ugdymas
5 klasė

6 klasė

Violeta Lukauskienė [email protected]

Skype: violeta.lukauskiene

7 klasė

8 klasė

Inga Alekšiūnienė [email protected]

Skype: itmokytoja1

DĖL PRATYBŲ 1 KLASĖSE

Gerbiami Moksleiviai, Tėveliai,

Informuojame, kad 2023/2024 mokslo metais jums bus reikalingi sąsiuviniai, skirti 1 kl. mokinių rašymui (su specialiomis reikalaujamo dydžio linijomis, tarpas tarp linijų 6 mm).

Mokiniai, dėl įvairių priežasčių pageidaujantys nutraukti mokymąsi mūsų gimnazijoje, turi parašyti atitinkamos formos prašymą ir atsiųsti jį savo klasės vadovei. Dėl reikalingų dokumentų išrašų ar pažymų turite taip kreiptis į savo klasės vadovę.