Egzaminų sesija

BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.759F8EEA8302/asr

 


2022–2023 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ IR TARPINIO PATIKRINIMO TVARKARAŠČIAI

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2023 m. vasario 27 d. – 2023 m. balandžio 25 d., išskyrus balandžio 11 d. – balandžio 14 d.*

         UGDYMO PROCESO METU VYKSTANTYS BRANDOS EGZAMINAI

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

2. Technologijos Mokyklinis 2022 m. spalio 3 d. – 2023 m. gegužės 12 d.
3. Menai Mokyklinis 2022 m. spalio 3 d. – 2023 m. gegužės 12 d.
4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis) Mokyklinis 2023 m. balandžio 4 d. – 2023 m. gegužės 22 d., išskyrus balandžio 11 d. – balandžio 14 d.*
5. Brandos darbas:

5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis  

2022 m. spalio 3 d. – 2023 m. gegužės 12 d.

2023 m. sausio 30 d. – 2024 m. gegužės 12 d.

                                                             PAGRINDINĖ SESIJA

Egzaminas

Egzamino tipas Data

Pradžia

6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis Valstybinis 2023 m. balandžio 12, 13, 14 d. (T, K, Pt)  9 val.
7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis Valstybinis 2023 m. balandžio 13, 14 d. (K, Pt) 9 val.
8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis Valstybinis 2023 m. balandžio 14 d. (Pt) 9 val.
9. Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis

Valstybinis

2023 m. birželio 5 d. (P) 9 val.
10. Biologija Valstybinis 2023 m. birželio 7 d. (T) 9 val.
11. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2023 m. birželio 9 d. (Pt) 9 val.
12. Geografija Valstybinis 2023 m. birželio 12 d. (P) 9 val.
13. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis 2023 m. birželio 13 d. (A) 9 val.
14. Matematika Valstybinis 2023 m. birželio 14 d. (T) 9 val.
15. Informacinės technologijos Valstybinis 2023 m. birželio 16 d. (Pt) 9 val.
16. Istorija Valstybinis 2023 m. birželio 19 d. (P) 9 val.
17. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2023 m. birželio 20 d. (A) 9 val.
18. Chemija Valstybinis 2023 m. birželio 21 d. (T) 9 val.
19. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys) Mokyklinis 2023 m. birželio 22 d. (K) 9 val.
20. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2023 m. birželio 23 d. (Pt) 9 val.
21. Fizika Valstybinis 2023 m. birželio 26 d. (P) 9 val.
22. Muzikologija II dalis Mokyklinis 2023 m. birželio 27 d. (A) 9 val.
 

PAKARTOTINĖ SESIJA

Egzaminas Egzamino tipas Data Pradžia
23. Lietuvių kalba ir literatūra Valstybinis 2023 m. birželio 28 d. (T) 9 val.
24. Biologija Valstybinis 2023 m. birželio 29 d. (K) 9 val.
25. Geografija Valstybinis 2023 m. birželio 29 d. (K) 13 val.
26. Istorija Valstybinis 2023 m. birželio 30 d. (Pt) 9 val.
27. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2023 m. birželio 30 d. (Pt) 13 val.
28. Matematika Valstybinis 2023 m. liepos 3 d. (P) 9 val.
29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2023 m. liepos 3 d. (P) 13 val.
30. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis Valstybinis 2023 m. liepos 4 d. (A) 9 val.
31. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2023 m. liepos 4 d. (A) 13 val.
32. Informacinės technologijos Valstybinis 2023 m. liepos 5 d. (T) 9 val.
33. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis 2023 m. liepos 5 d. (T) 13 val.
34. Fizika Valstybinis 2023 m. liepos 7 d. (Pt) 9 val.
35. Chemija Valstybinis 2023 m. liepos 7 d. (Pt) 13 val.
36. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys) Mokyklinis 2023 m. liepos 10 d. (P) 9 val.
37. Muzikologija (II dalis) Mokyklinis 2023 m. liepos 10 d. (P) 13 val.
38. Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis 2023 m. liepos 13 d. (K) 9 val.

* Įskaitos ir egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/17c895c003dd11ec9f09e7df20500045