Egzaminų sesija

Abiturientų dėmesiui!

Visais brandos egzaminų bei įskaitų klausimais konsultuoja direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Balcevičienė.

Kontaktai: 107 kabinetas, [email protected], tel.nr.: +370 612 87873

 2021–2022 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2022 m. vasario 25 d. – 2022 m. balandžio 25 d., išskyrus balandžio 19 d. – balandžio 22 d.*

         UGDYMO PROCESO METU VYKSTANTYS BRANDOS EGZAMINAI

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

2. Technologijos Mokyklinis 2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. gegužės 10 d.
3. Menai Mokyklinis 2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. gegužės 10 d.
4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis) Mokyklinis 2022 m. balandžio 4 d. – 2022 m. gegužės 20 d., išskyrus balandžio 19 d. – balandžio 22 d.*
5. Brandos darbas:

5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis  

2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. gegužės 10 d.

2022 m. sausio 30 d. – 2023 m. gegužės 10 d.

                                                             PAGRINDINĖ SESIJA

Egzaminas

Egzamino tipas Data

Pradžia

6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis Valstybinis 2022 m. balandžio 20, 21, 22 d. (T, K, Pt) 9 val.
7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis Valstybinis 2022 m. balandžio 21, 22 d. (K, Pt) 9 val.
8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis Valstybinis 2022 m. balandžio 22 d. (Pt) 9 val.
9. Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis

Valstybinis

2022 m. birželio 1 d. (T) 9 val.
10. Biologija Valstybinis 2022 m. birželio 3 d. (Pt) 9 val.
11. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2022 m. birželio 6 d. (P) 9 val.
12. Geografija Valstybinis 2022 m. birželio 8 d. (T) 9 val.
13. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis 2022 m. birželio 9 d. (K) 9 val.
14. Matematika Valstybinis 2022 m. birželio 10 d. (Pt) 9 val.
15. Informacinės technologijos Valstybinis 2022 m. birželio 13 d. (P) 9 val.
16. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2022 m. birželio 14 d. (A) 9 val.
17. Istorija Valstybinis 2022 m. birželio 15 d. (T) 9 val.
18. Fizika Valstybinis 2022 m. birželio 17 d. (Pt) 9 val.
19. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2022 m. birželio 20 d. (P) 9 val.
20. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys) Mokyklinis 2022 m. birželio 21 d. (A) 9 val.
21. Chemija Valstybinis 2022 m. birželio 22 d. (T) 9 val.
22. Muzikologija II dalis Mokyklinis 2022 m. birželio 23 d. (K) 9 val.
 

PAKARTOTINĖ SESIJA

Egzaminas Egzamino tipas Data Pradžia
23. Lietuvių kalba ir literatūra Valstybinis 2022 m. birželio 27 d. (P) 9 val.
24. Biologija Valstybinis 2022 m. birželio 28 d. (A) 9 val.
25. Geografija Valstybinis 2022 m. birželio 28 d. (A) 13 val.
26. Istorija Valstybinis 2022 m. birželio 29 d. (T) 9 val.
27. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2022 m. birželio 29 d. (T) 13 val.
28. Matematika Valstybinis 2022 m. birželio 30 d. (K) 9 val.
29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2022 m. birželio 30 d. (K) 13 val.
30. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis Valstybinis 2022 m. liepos 1 d. (Pt) 9 val.
31. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2022 m. liepos 1 d. (Pt) 13 val.
32. Informacinės technologijos Valstybinis 2022 m. liepos 4 d. (P) 9 val.
33. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis 2022 m. liepos 4 d. (P) 13 val.
34. Fizika Valstybinis 2022 m. liepos 5 d. (A) 9 val.
35. Chemija Valstybinis 2022 m. liepos 5 d. (A) 13 val.
36. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys) Mokyklinis 2022 m. liepos 7 d. (K) 9 val.
37. Muzikologija (II dalis) Mokyklinis 2022 m. liepos 7 d. (K) 13 val.
38. Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis 2022 m. liepos 12 d. (A) 9 val.

* Įskaitos ir egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/17c895c003dd11ec9f09e7df20500045