MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2% PARAMA    Tel.+37062064752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2%  PARAMA     Tel. +370 620 64 752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

NUOTOLINIO MOKYMO I-IV (9-12) GIMNAZIJOS KLASĖS 

Daugiau informacijos suteiks klasių vadovės:

2022-2023 mokslo metai

 

Klasės

 

 

Klasės vadovas

 

Kontaktai

Pagrindinis ugdymas
I gimnazijos klasė

 

Radmila Relič [email protected]

Skype: radmila203

Tel.nr. +370 684 22257

 II gimnazijos klasė Audronė Milkevičienė [email protected]

Skype: audronemil

Tel.nr. +370 699 85163

Suaugusiųjų pagrindinis ugdymas
8 klasė Inga Alekšiūnienė [email protected]  

Skype: itmokytoja1

Tel.nr. +370 670 54965

I klasė Radmila Relič [email protected]

Skype: radmila203

Tel.nr. +37068422257

II klasė Audronė Milkevičienė [email protected]

Skype: audronemil

Tel.nr. +370 699 85163

Vidurinis ugdymas
III gimnazijos klasė Daiva Cygankova [email protected]

Skype: menai.ozas

Tel.nr.: +370 604 66454

IV gimnazijos klasė Kreiptis į direktoriaus pavaduotoją

ugdymui Dovilę Balcevičienę

[email protected]

Suaugusiųjų vidurinis ugdymas
III gimnazijos klasė Daiva Cygankova [email protected]

Skype: menai.ozas

Tel.nr.: +370 604 66454

IV gimnazijos klasė Kreiptis į direktoriaus pavaduotoją

ugdymui Dovilę Balcevičienę

[email protected]

 

ASMENYS, NORINTYS MOKYTIS I-IV GIMNAZIJOS KLASĖSE, TURI PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS*:

 

  1. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (pažymą arba pažymėjimo kopiją).
  2. Asmens tapatybę liudijančio dokumento su asmens kodu kopiją.
  3. Priėmimo į gimnaziją prašymą, sutikimą tvarkyti asmens duomenis. (Susipažinti su Vilniaus Ozo gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis galite čia: taisyklės)
  4. Mokiniams, siekiantiems pagrindinio išsilavinimo:

 A

 B

4.1. I-II klasės sutartį su mokykla (pagrindinio ugdymo programos kodas 201001001).
4.2.  I-II klasės sutartį su mokykla (pagrindinio ugdymo programos kodas 205001001).

  5.

Mokiniams, siekiantiems pagrindinio išsilavinimo, kurie mokysis tik/ir atskirų dalykų modulių:

 A

 B

5.1. Prašymą mokytis savarankiškai.

5.2. I-II klasės sutartį savarankiškam mokymuisi (pagrindinio ugdymo programos kodas 201001001).

5.3. Prašymą mokytis savarankiškai.

5.4. I-II klasės sutartį savarankiškam mokymuisi (pagrindinio ugdymo programos kodas 205001001).

  6.

Mokiniams, siekiantiems vidurinio išsilavinimo:

 A

 B

6.1. III-IV klasės sutartį su mokykla (bendrojo vidurinio ugdymo programos kodas 301001001).

6.2. Moksleivio prašymą apie individualų mokomųjų dalykų pasirinkimą.

6.3. III-IV klasės sutartįsu mokykla (bendrojo vidurinio ugdymo programos kodas 305001001).

6.4. Moksleivio prašymą apie individualų mokomųjų dalykų pasirinkimą.

  7.

Mokiniams, siekiantiems vidurinio išsilavinimo, kurie mokysis tik/ir atskirų dalykų modulių:

 A

 B

7.1. Prašymą mokytis savarankiškai.

7.2. III-IV klasės sutartį savarankiškam mokymuisi (bendrojo vidurinio ugdymo programos kodas 301001001).

7.3. Prašymą mokytis savarankiškai.

7.4. III-IV klasės sutartį savarankiškam mokymuisi (bendrojo vidurinio ugdymo programos kodas 305001001).

  8. Neįgalumo lygio pažymos ir neįgaliojo pažymėjimo kopijas (jei tokios yra).
 9. Santuokos liudijimo ar kito pavardės keitimo dokumento kopiją, jei pavardė dokumentuose skiriasi.
 10. Sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), jei mokinys iki 18 m. ir mokosi pagal Bendrojo ugdymo programos dieninę mokymosi formą.
 11. Dokumentinę nuotrauką elektroniniu pavidalu (jei mokinys nepilnametis, reikia tėvų sutikimo ir parašo).
12. Pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar)švietimo pagalbos skyrimo iš LR pedagoginės psichologinės tarnybos (jei tokia yra).

 

NUOTOLINIO MOKYMOSI TVARKA/ SAVARANKIŠKO MOKYMOSI TVARKA

Pastabos*

  1. A dalyje pateikti dokumentai yra skirti nepilnamečiams. B dalyje pateikti dokumentai yra skirti suaugusiesiems.
  2. Dėl dokumentų suderinimo privaloma kreiptis į klasių vadoves!
  3. Pildomus dokumentus reikia atsispausdinti, užpildyti ranka ir pasirašyti.
  4. Užpildytus dokumentus nuskenuokite ir siųskite patikrai nurodytoms klasių vadovėms nurodytu el.paštu.
  5. El. paštu patikrintus dokumentus (t.y. originalus) privaloma atsiųsti paštu (Vilniaus Ozo gimnazija, Ozo g.39, Vilnius LT-07171, Lietuva).
  6. Mokiniai, dėl įvairių priežasčių pageidaujantys nutraukti mokymąsi mūsų gimnazijoje, turi parašyti atitinkamos formos prašymą ir atsiųsti jį savo klasės vadovei. Dėl reikalingų dokumentų išrašų ar pažymų turite taip kreiptis į savo klasės vadovę.