MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2% PARAMA    Tel.+37062064752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2%  PARAMA     Tel. +370 620 64 752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

Laisvos darbo vietos

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJAS

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigybei užimti.

Siūlomas darbo krūvis: 1 etatas (darbas kontaktiniu ir nuotoliniu būdu).

Darbo sutartis – terminuota (2023-2024 mokslo metams) su galimybe pratęsti į neterminuotą.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas bei pedagogo profesinė kvalifikacija;
 • nuotolinio mokymo darbo patirtis;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, taikyti aktyvaus bei pažangius mokymo metodus.

Privalumai:

 • patirtis taikant informacines technologijas ugdymo procese;
 • pasiryžimas ugdyti brandžią, turinčią esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų asmenybę.
 • darbo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais;
 • iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose, projektuose.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Gyvenimo aprašymą.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

 

Dokumentų lauksime iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. įskaitytinai el. pašto adresu [email protected] arba siųsti registruotu laišku adresu Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas: LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJO KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +37061878937, www.ozogimnazija.lt

 

______________________________________________________________________________

 

MATEMATIKOS MOKYTOJAS

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą matematikos mokytojo pareigybei užimti.

Siūlomas darbo krūvis: 1 etatas (darbas kontaktiniu ir nuotoliniu būdu).

Darbo sutartis – terminuota (2023-2024 mokslo metams) su galimybe pratęsti į neterminuotą.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas bei pedagogo profesinė kvalifikacija;
 • nuotolinio mokymo darbo patirtis;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, taikyti aktyvaus bei pažangius mokymo metodus.

Privalumai:

 • patirtis taikant informacines technologijas ugdymo procese;
 • pasiryžimas ugdyti brandžią, turinčią esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų asmenybę.
 • darbo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais;
 • iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose, projektuose.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Gyvenimo aprašymą.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

 

Dokumentų lauksime iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. įskaitytinai el. pašto adresu [email protected] arba siųsti registruotu laišku adresu Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas: MATEMATIKOS MOKYTOJO KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +37061287873, www.ozogimnazija.lt

 

______________________________________________________________________________

 

DAILĖS MOKYTOJAS

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą dailės mokytojo pareigybei užimti.

Siūlomas darbo krūvis: 0,5 etato. Darbas nuotolinio ir kasdienio mokymo klasėse.

Atlyginimas: nuo 932 Eur iki 1218 Eur (priklauso nuo kategorijos ir pedagoginio darbo stažo)

Darbo sutartis – terminuota (2023-2024 mokslo metams).

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas bei pedagogo profesinė kvalifikacija;
 • darbo nuotolinio mokymo aplinkoje Moodle įgūdžiai bei praktinė patirtis;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, taikyti aktyvaus bei pažangius mokymo metodus.

Privalumai:

 • pasiryžimas ugdyti brandžią, turinčią esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų asmenybę.
 • darbo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais;
 • iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose, projektuose.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Motyvacinį laišką.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 6. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

 

Dokumentų lauksime iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. įskaitytinai el. pašto adresu [email protected] arba siųsti registruotu laišku adresu Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas: DAILĖS MOKYTOJO KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +37061878937, www.ozogimnazija.lt

 

______________________________________________________________________________

 

FUTBOLO sporto šakos treneris (-ė)

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą FUTBOLO sporto šakos trenerio (-ės) pareigoms užimti nuo 2023 m. rugsėjo mėn.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlomas darbo krūvis: 0,3 etato.

Darbo sutartis – terminuota (2023-2024 mokslo metams).

Darbo pasiūlymas galioja iki 2023-09-19

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam prilygstantis edukologinis išsilavinimas;
 • sporto trenerio kvalifikacija;
 • darbo su kompiuteriu, el. dienynu patirtis;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, taikyti aktyvaus bei pažangius treniravimo metodus užsiėmimų metu.

 Privalumai:

 • Sporto trenerio darbo patirtis (pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-09-17 įsakymo Nr. V-1028 punkto 6.2 rekomendacijas);
 • darbo įgūdžiai su skirtingų sporto gebėjimų mokiniais;
 • iniciatyva mokinių sporto treniruotėse, varžybose ir stovyklose.

Kandidatas, pretenduojantis į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • Lietuvos futbolo federacijos rekomendacinį laišką;
 • gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki 2023 m. rugsėjo 19 d. įskaitytinai el. pašto adresu: [email protected] arba siųsti registruotu laišku: Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas:  TRENERIO (-ĖS) KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 612 41577,  www.ozogimnazija.lt

 

______________________________________________________________________________

 

SLIDINĖJIMO sporto šakos treneris (-ė)

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą SLIDINĖJIMO sporto šakos trenerio (-ės) pareigoms užimti nuo 2023 m. spalio mėn.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlomas darbo krūvis: 0,3 etato.

Darbo sutartis – terminuota (2023-2024 mokslo metams).

Darbo pasiūlymas galioja iki 2023-10-02

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam prilygstantis edukologinis išsilavinimas;
 • sporto trenerio kvalifikacija;
 • darbo su kompiuteriu, el. dienynu patirtis;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, taikyti aktyvaus bei pažangius treniravimo metodus užsiėmimų metu.

 Privalumai:

 • Sporto trenerio darbo patirtis (pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-09-17 įsakymo Nr. V-1028 punkto 6.2 rekomendacijas);
 • darbo įgūdžiai su skirtingų sporto gebėjimų mokiniais;
 • iniciatyva mokinių sporto treniruotėse, varžybose ir stovyklose.

Kandidatas, pretenduojantis į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos rekomendacinį laišką;
 • gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki 2023 m. spalio 2 d. įskaitytinai el. pašto adresu: [email protected] arba siųsti registruotu laišku: Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas:  TRENERIO (-ĖS) KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 612 41577,  www.ozogimnazija.lt