Konsultavimas

7,8 klasių, I-II gimnazijos klasių tėvų (globėjų) informavimo tvarka 

III – IV gimnazijos klasių mokinių tėvų (globėjų) informavimo tvarka