Mokslo metai

2021-2022 mokslo metai
Klasės 1 – 4 5 6 7 8 I II III IV  
Mokslo metų pradžia/ Ugdymo proceso pradžia 09-01 09-01 09-01 09-01  
Pusmečių trukmė 1-asis

09-01 – 01-28;

2-asis

01-31 – 06-09

1-asis

09-01 – 01-28;

2-asis

01-31 – 06-23

1-asis

09-01 – 01-28;

2-asis

01-31 – 06-16

1-asis

09-01 – 01-28;

2-asis

01-31 – 05-26

 
Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.  
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.  
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.  
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.  
Ugdymo proceso pabaiga 06-09 06-23 06-16 05-26  
Vasaros atostogos 06-10 – 08-31

 

06-24 – 08-31

 

06-17 – 08-31

 

Pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.