Pagalbos mokiniui specialistai

PSICHOLOGĖ

Indrė Eiliakaitė

 

Laba diena!

Esu Indrė, Vilniaus Ozo gimnazijos psichologė. Aš esu čia tam, kad visiems mums būtų gera ir saugu šioje mokykloje mokytis, dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti. Kad galėtume geriau pažinti save ir mus supančius aplinkinius. Kad galėčiau padėti visiems bendruomenės nariams siekti naujų tikslų, tobulėti, palaikyti draugišką atmosferą mokykloje.

Jei Jus kas nors neramina, jei Jums kyla bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais sunkumų, jeigu kartais jaučiates vieniši, nesuprasti, kamuojami slogios nuotaikos, streso, baimių, jei kartais abejojate savo gebėjimais, pastebite, kad patiriate sunkumus mokantis ar susiklostė kitos gyvenimo situacijos, kai Jūs, tiesiog, nenorite su visu tuo likti vieni ir reikia „tiesiog su kuo nors pasikalbėti“ – kreipkitės į mane ir, tikiu, kad kartu rasime sprendimus, sugalvosime, ką galima būtų padaryti, kad pasijaustumėte geriau.

Ką veikia mokyklos psichologas?

 • Vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas. Rengia individualias rekomendacijas joms spręsti;

 • Bendradarbiauja su visais mokyklos specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

 • Šviečia bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

 • Atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;

 • Ir atlieka daugelį kitų veiklų.

 

Su manimi galite susisiekti ir susitarti dėl susitikimo el.paštu [email protected] arba skype Indrė Eiliakaitė Ozas (live:ace2b0c68e4f9f53). Taip pat užėję į 224 kabinetą.

Mano darbo laikas:
I     09.00 – 16.30                Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

II    09.00 – 16.30                Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

III   09.00 – 16.30                Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

IV  10.30 – 19.00                 Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

V    09.00 – 16.30                Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

 

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

Inga Gedgaudienė

 

Sveiki!

Esu Inga, Vilniaus Ozo gimnazijos socialinė pedagogė. Esu čia tam, kad rūpinčiausi mokinių socialine gerove, padėčiau Jiems adaptuotis gimnazijos bendruomenėje, prisidėčiau prie gimnazijos vidaus taisyklių nepaisymo, bendravimo, pamokų nelankymo ir kitų iškylančių problemų sprendimo.

 

Ką veikia mokyklos socialinis pedagogas?

 • Kartu su kitais specialistais vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius, esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo veiklose;

 • Dirba individualų arba grupinį darbą su vaikais, tėvais (ar teisėtais jų atstovais), pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;

 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;

 • Nagrinėja ir šalina mokyklos nelankymo priežastis, siekia, kad moksleivių tėvai aktyviau įsitrauktų į mokyklos gyvenimą;

 • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;

 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

 

Su manimi galite susisiekti el.paštu [email protected] arba telefonu 861720985. Taip pat užėję į 226 kabinetą.

Mano priėmimo laikas:

II    08.30 – 12.00

III   08.30 – 12.00

IV   08.30 – 12.00