MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2% PARAMA    Tel.+37062064752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2%  PARAMA     Tel. +370 620 64 752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

Pagalbos mokiniui specialistai

PSICHOLOGĖS

Indrė Eiliakaitė

(specializuoto sporto ugdymo 7 – IV klasės ir nuotolinio ugdymo I – IV klasės)

Jurgita Savickienė

(nuotolinio ugdymo 1 – 8 klasės bei IS, IIS, IIIS ir IVS klasės)

Laba diena!

Mes – Indrė ir Jurgita – Vilniaus Ozo gimnazijos psichologės. Esame čia tam, kad visiems mums būtų gera ir saugu šioje mokykloje mokytis, dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti. Kad galėtume geriau pažinti save ir mus supančius aplinkinius. Kad galėtume padėti visiems bendruomenės nariams siekti naujų tikslų, tobulėti, palaikyti draugišką atmosferą mokykloje.

Jei Jus kas nors neramina, jei Jums kyla bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais sunkumų, jeigu kartais jaučiates vieniši, nesuprasti, kamuojami slogios nuotaikos, streso, baimių, jei kartais abejojate savo gebėjimais, pastebite, kad patiriate sunkumus mokantis ar susiklostė kitos gyvenimo situacijos, kai Jūs, tiesiog, nenorite su visu tuo likti vieni ir reikia „tiesiog su kuo nors pasikalbėti“ – kreipkitės į mus ir, tikime, kad kartu rasime sprendimus, sugalvosime, ką galima būtų padaryti, kad pasijaustumėte geriau.

Ką veikia mokyklos psichologas?

 • Vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas. Rengia individualias rekomendacijas joms spręsti;
 • Bendradarbiauja su visais mokyklos specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • Šviečia bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • Ir atlieka daugelį kitų veiklų.

 

Su psichologe Indre galite susisiekti ir susitarti dėl susitikimo el.paštu [email protected] arba skype Indrė Eiliakaitė Ozas (live:ace2b0c68e4f9f53). Taip pat užėję į 211 kabinetą.

Indrės darbo laikas:            

 

Kontaktinės valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

9.00-16.30

11.30 val. – 12.00 val.

Antradienis

9.00-16.30

11.30 val. – 12.00 val.

Trečiadienis

9.00-16.30

11.30 val. – 12.00 val.

Ketvirtadienis

10.30-19.00

11.30 val. – 12.00 val.

Penktadienis

9.00-16.30

11.30 val. – 12.00 val.

 

Su psichologe Jurgita galite susisiekti ir susitarti dėl susitikimo el.paštu [email protected] arba skype Jurgita Psichologė (live: jurgitavolungenaite).

Jurgitos darbo laikas:     

 

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

 

14.30-19.30
(darbas nuotoliu)

 

Antradienis

8.30-18.00

19.00-20.00
(darbas nuotoliu)

12.30-13.00

Trečiadienis

15.30-19.30
(darbas nuotoliu)

10.30-15.00
(darbas nuotoliu)

 

Ketvirtadienis

15.30-19.30
(darbas nuotoliu)

 

 

Penktadienis

8.30-12.30
(darbas nuotoliu)

7.30-8.30
13.00-16.30
(darbas nuotoliu)

 

SOCIALINIAI PEDAGOGAI

Inga Gedgaudienė

(specializuoto sporto ugdymo 7 – IV klasės ir nuotolinio ugdymo I – II klasės)

Tomas Morkūnas

(nuotolinio ugdymo 1 – 8 klasės)

Eglė Bardauskienė

(nuotolinio ugdymo III – IV klasės ir lituanistinio bei suaugusiųjų ugdymo klasės)

Sveiki!

Esame Inga, Tomas ir Eglė, Vilniaus Ozo gimnazijos socialiniai pedagogai. Esame čia tam, kad rūpintumės mokinių socialine gerove, padėtume Jiems adaptuotis gimnazijos bendruomenėje, prisidėtume prie gimnazijos vidaus taisyklių nepaisymo, bendravimo, pamokų nelankymo ir kitų iškylančių problemų sprendimo.

 

Ką veikia mokyklos socialinis pedagogas?

 • Kartu su kitais specialistais vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius, esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo veiklose;
 • Dirba individualų arba grupinį darbą su vaikais, tėvais (ar teisėtais jų atstovais), pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
 • Nagrinėja ir šalina mokyklos nelankymo priežastis, siekia, kad moksleivių tėvai aktyviau įsitrauktų į mokyklos gyvenimą;
 • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

 

Su socialine pedagoge Inga galite susisiekti el.paštu [email protected] arba telefonu 861720985. Taip pat užėję į 226 kabinetą.

Ingos darbo laikas:            

 

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Priėmimo  valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.30 – 16.00

 

8.30 – 15.00

12.00-12.30

Antradienis

 

8.00 – 16.30
(darbas nuotoliu)

 

12.00-12.30

Trečiadienis

8.30 – 16.00            

 

8.30 – 15.00

12.00-12.30

Ketvirtadienis

8.30 – 16.00

 

8.30 – 15.00

12.00-12.30

Penktadienis

8.30 – 16.00

 

8.30 – 15.00

12.00-12.30

 

Su socialiniu pedagogu Tomu galite susisiekti el.paštu [email protected] arba telefonu 862104547. Taip pat užėję į 213 kabinetą.

Tomo darbo laikas:            

 

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 12.30

13.00 – 18.30

12.00-12.30

Antradienis

Esant poreikiui atvykimas į mokyklą

 

 

Trečiadienis

Esant poreikiui atvykimas į mokyklą

 

 

Ketvirtadienis

Esant poreikiui atvykimas į mokyklą

 

 

Penktadienis

8.00 – 12.30

15.00 – 18.30

12.00-12.30


Su socialine pedagoge Egle galite susisiekti el.paštu [email protected] arba skype: Egle B. (live: soc.pedagogas). Taip pat užėję į 224 kabinetą.

Eglės darbo laikas:            

 

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.30 – 16.00

 

12.00-12.30

Antradienis

7.30 – 16.00

 

12.00-12.30

Trečiadienis

 

7.30 – 16.30
(darbas nuotoliu)

12.00-12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 14.00

 

12.00-12.30

Penktadienis

7.30 – 14.00

 

12.00-12.30