Prevencijos programa „Taiki mokykla“

Jau antrus metus Vilniaus Ozo gimnazijoje įgyvendinama VšĮ „Paramos vaikams centras“ parengta prevencijos programos „Taiki mokykla“. Šios programos paskirtis – įgalinti mokyklos bendruomenės narius konstruktyviai spręsti konfliktus ir mažinti agresyvaus bendravimo apraiškas, mokykloje sukurti tokią draugišką mokymosi aplinką, kurioje kiekvienas mokyklos bendruomenės narys būtų fiziškai ir psichologiškai saugus, kad galėtų dirbti ir mokytis, palaikyti konstruktyvius ryšius tarp mokytojų, tėvų ir mokinių, kad kiekvieno poreikiai ir skirtingumas būtų gerbiami. Prevencinė programa skirta visai mokyklos bendruomenei. Džiaugiamės, kad mokiniai tobulina įvairias kompetencijas bei didžiuojasi savo nuveiktais darbais.

Informaciją parengė socialinė pedagogė Inga Gedgaudienė

 
Komentarai yra uždaryti.