MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į VILNIAUS OZO GIMNAZIJĄ

2020-2021 m.m.

 

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

2021-2022 M. M. PRIĖMIMO Į VILNIAUS OZO GIMNAZIJĄ TVARKA

KVIEČIAME MOKYTIS:

NUOTOLINIU BŪDU 1-8, GIMNAZIJOS I-IV KLASĖSE VISŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ

 

►Nuotoliniu būdu besimokantiems Lietuvos piliečiams mokslas yra nemokamas.

►Baigiamuosius II (10) ir IV (12) klasės mokyklinius egzaminus mokiniai laiko Vilniaus Ozo gimnazijoje, valstybinius – specialiose grupėse su kitais Vilniaus miesto mokiniais Savivaldybės paskirtoje vietoje.

►Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

►Nėra amžiaus apribojimų. Mokytis gali ir nepilnamečiai, ir suaugusieji.

►Suteikiama galimybė mokytis ir atskirų dalykų modulių.

 

Daugiau informacijos ir dokumentų pateikimo tvarka gimnazijos tinklapio skyrelyje Nuotolinis mokymas > I-IV gimnazijos klasės

 

PLAČIAU:

5-6 klasių vadovė

Aušra Šlapelienė

[email protected]

 

7-8 klasių vadovė

Inga Alekšiūnienė

[email protected]

 

I klasių vadovė Radmila Relič

[email protected]

II  klasių vadovė

Audronė Milkevičienė 

[email protected] 

   

III (11) klasių vadovė

atostogų metu kreiptis į dir. pavaduotoją Dovilę Balcevičienę

[email protected] 


IV (12) klasių vadovė

Daiva Cygankova

[email protected]

7-8 IR GIMNAZIJOS I-IV SPECIALIZUOTO UGDYMO (PAGRINDINIO IR VIDURINIO KARTU SU SPORTO UGDYMU) KLASĖSE

 

Aktyviai sportuojantiems mokiniams suteikiamos galimybės:

► kiekvienam mokiniui parengtas lankstus individualus pamokų tvarkaraštis;

► sudaroma galimybė lankyti dvi sporto treniruotes per dieną;

► ilgalaikių sporto stovyklų ar išvykų metu sudaroma galimybė mokytis nuotoliniu būdu.

 

Daugiau informacijos gimnazijos tinklapio skyreliuose Sporto skyriusUgdymas, VeiklaGalerija.

PLAČIAU:

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Alvidas Raškauskas

(kuruoja specializuotą sporto ugdymą)

+370 698 21711

[email protected]

 

7-8, I-II kl. Direktoriaus pavaduotoja

Vilda Skairienė

[email protected]

+370 618 78937

 

III-IV kl. Direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Balcevičienė 

[email protected]

+370 612 87873

 

LITUANISTINIO MOKYMO 1-8 IR GIMNAZIJOS I-IV KLASĖSE NUOTOLINIU BŪDU

 

► Siūlome 7-18 metų užsienyje laikinai ir nuolat gyvenantiems lietuvaičiams nemokamai nuotoliniu būdu (internetu) mokytis lituanistinio mokymo(si) 1-8 ir gimnazijos I-IV klasėse.

► Pagrindinis mokyklėlės tikslas – išvykusiems padėti išlaikyti ryšį su Lietuva, t.y.  jos kultūra, istorija ir kalba, tautosaka.

► Mokome laikinai iš Lietuvos išvykusius 7-18 metų vaikus.

► Mokome lietuvių kalbos  (1-8 ir gimnazijos I-IV klasėse), pasaulio pažinimo (1-4 kl.), Lietuvos istorijos (1-8 ir gimnazijos I-IV klasėse), Lietuvos geografijos (1-8 ir gimnazijos I-IV klasėse) pagal LR ŠMM Bendrąsias ugdymo programas ir etnokultūros (1-8 kl.) kaip pasirenkamo neformalaus ugdymo dalyko.

 

Daugiau informacijos ir dokumentų pateikimo tvarka gimnazijos tinklapio skyrelyje: Nuotolinis mokymas > Lituanistinis mokymas

PLAČIAU:

 

1 klasių vadovė

Aldona Baužienė

[email protected]

2 klasių vadovė

Gabrielė Skairytė

[email protected]

 

3 klasių vadovė

Asta Racienė

[email protected]

 

4 klasių vadovė

Jurgita Savickienė

[email protected]

 

5-8 klasių vadovė

Aušra Šlapelienė

[email protected]

 

I klasių vadovė Radmila Relič

[email protected]

II klasių vadovė Audronė Milkevičienė

[email protected]

 

III (11) klasių

atostogų metu kreiptis į dir. pavaduotoją Dovilę Balcevičienę

[email protected]

IV (12) klasės vadovė Daiva Cygankova

[email protected]