MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2% PARAMA    Tel.+37062064752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2%  PARAMA     Tel. +370 620 64 752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į VILNIAUS OZO GIMNAZIJĄ

2023-2024 m.m.

 

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS  TVARKOS APRAŠAS

2023-2024 M. M. PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS

2023-2024 M. M. PRIĖMIMO Į VILNIAUS OZO GIMNAZIJĄ TVARKA

KVIEČIAME MOKYTIS:

 

 

NUOTOLINIU BŪDU 1-8, GIMNAZIJOS I-IV KLASĖSE VISŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ

►Nuotoliniu būdu besimokantiems Lietuvos piliečiams mokslas yra nemokamas.

►Baigiamuosius II (10) ir IV (12) klasės mokyklinius egzaminus mokiniai laiko Vilniaus Ozo gimnazijoje, valstybinius – specialiose grupėse su kitais Vilniaus miesto mokiniais Savivaldybės paskirtoje vietoje.

►Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

►Nėra amžiaus apribojimų. Mokytis gali ir nepilnamečiai, ir suaugusieji.

►Suteikiama galimybė mokytis ir atskirų dalykų ir jų modulių.

Daugiau informacijos ir dokumentų pateikimo tvarka gimnazijos tinklapio skiltyse:

https://www.ozogimnazija.lt/1-8-klases/

https://www.ozogimnazija.lt/i-iv-gimnazijos-klases/

 

 

PAGRINDINIO UGDYMO 7-8 IR GIMNAZIJOS I-IV SPECIALIZUOTO UGDYMO (PAGRINDINIO IR VIDURINIO KARTU SU SPORTO UGDYMU) KLASĖSE

 

Aktyviai sportuojantiems mokiniams suteikiamos galimybės:

► kiekvienam mokiniui parengtas lankstus individualus pamokų tvarkaraštis;

► sudaroma galimybė lankyti dvi sporto treniruotes per dieną;

► ilgalaikių sporto stovyklų ar išvykų metu sudaroma galimybė mokytis nuotoliniu būdu.

Daugiau informacijos gimnazijos tinklapio skiltyje:

https://www.ozogimnazija.lt/specializuotas-sporto-ugdymas-priemimo-dokumentai/

 

 

LITUANISTINIO MOKYMO 1-8 IR GIMNAZIJOS I-IV KLASĖSE NUOTOLINIU BŪDU

 

► Siūlome 7-18 metų užsienyje laikinai ir nuolat gyvenantiems lietuvaičiams nemokamai nuotoliniu būdu (internetu) mokytis lituanistinio mokymo(si) 1-8 ir gimnazijos I-IV klasėse.

► Pagrindinis mokyklėlės tikslas – išvykusiems padėti išlaikyti ryšį su Lietuva, t. y.  jos kultūra, istorija ir kalba, tautosaka.

► Mokome laikinai iš Lietuvos išvykusius 7-18 metų vaikus.

► Mokome lietuvių kalbos  (1-8 ir gimnazijos I-IV klasėse), pasaulio pažinimo (1-4 kl.), Lietuvos istorijos (1-8 ir gimnazijos I-IV klasėse), Lietuvos geografijos (1-8 ir gimnazijos I-IV klasėse) pagal LR ŠMM Bendrąsias ugdymo programas ir etnokultūros (1-8 kl.) kaip pasirenkamo neformalaus ugdymo dalyko.

Daugiau informacijos ir dokumentų pateikimo tvarka gimnazijos tinklapio skiltyje:

https://www.ozogimnazija.lt/1-12-klases-lituanistinis/