MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2% PARAMA    Tel.+37062064752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2%  PARAMA     Tel. +370 620 64 752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

Projektai

Vilniaus Ozo gimnazija šiemet dalyvauja „Skaidrumo akademija“ projekte. „Skaidrumo akademija“ mokytojams – tikslinė programa, pagal kurią Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojai bei kitų sričių atstovai, turintys žinių ir kompetencijų mokinių antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje, keičiasi gerąja praktika. Programos tikslas – atsižvelgiant į išaugusį poreikį ugdymo įstaigose vykdyti įvairias veiklas, susijusias su moksleivių antikorupcinio sąmoningumo didinimu. Siekiama paskatinti kryptingą antikorupcinio sąmoningumo ugdymo diegimą ugdymo įstaigose ir sukurti erdvę, kurioje mokytojai su „Skaidrumo akademijos“ pagalba galėtų tobulinti savo kompetencijas antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje.

Daugiau informacijos: https://skaidrumoakademija.lt/mokytojams/#program-events

 

DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS LIETUVOS MOKYKLOSE

Vilniaus Ozo gimnazija šiemet dalyvauja „Transparency International“ Lietuvos skyriaus inicijuotame dalyvaujamojo biudžeto projekte.

Įtraukiant moksleivius į dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas yra skatinamas pilietinis aktyvumas, domėjimasis demokratija, skaidria ir sąžininga sprendimų priėmimo kultūra. O iniciatyvą išbandžiusiems moksleiviams aiškiau, kaip sudaromas mokyklos biudžetas, jie taip pat geriau sužino, kaip įsitraukti į mokyklos veiklas. TILS kartu su partneriais Lietuvos mokyklose įgyvendino jau 24 dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas. Moksleiviai diskutavo apie gimnazijos poreikius, sužinojo, kas lemia finansinių sprendimų priėmimą mokyklose, taip pat visi kartu sprendė, kaip išleisti dalį mokyklos biudžeto. Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva mokykloje vidutiniškai trunka apie 2-3 mėnesius, per kuriuos TILS padeda mokykloms koordinuoti veiklas ir teikia metodologinę pagalbą įtraukiant moksleivius į iniciatyvos pristatymo renginį, organizuojant balsavimą už geriausias idėjas.

Kadangi tai viena pirmųjų tokio pobūdžio iniciatyvų Lietuvoje, o užsienyje dalyvaujamųjų biudžetų poveikio matuoti dar nėra įprasta, įgyvendinant pirmuosius dalyvaujamuosius biudžetus, TILS atliko reprezentatyvias moksleivių apklausas. Jomis siekta išmatuoti dalyvaujamojo biudžeto svarbą mokyklose ir kokį poveikį jis daro moksleiviams.

TILS apklausos rodo, kad dalyvaujamasis biudžetas mokyklose buvo reikšmingas. Pavyzdžiui, po iniciatyvos beveik 8 kartus padaugėjo moksleivių, teigiančių, kad labai gerai supranta, kaip veikia jų mokyklos biudžetas (prieš iniciatyvą – 1,5 proc., po – 11,3 proc.). Moksleivių, nieko nežinančių apie mokyklos finansus, sumažėjo daugiau nei 2 kartus.

 

2021 m. dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas padeda įgyvendinti Aktyvių piliečių fondas, Britų Taryba Lietuvoje, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje bei Prancūzijos ambasada Lietuvoje.

               

2021 m. spalio mėn. duomenimis, apie 30 mokyklų ir 22 savivaldybės Lietuvoje jau bent kartą įgyvendino dalyvaujamąjį biudžetą. 

Daugiau informacijos apie Lietuvos miestus ir savivaldybes, kurie įgyvendina arba ruošiasi įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą galite rasti TILS studijoje.  

www.dalyvaujamasisbiudzetas.lt | www.transparency.lt

www.facebook.com/TILietuva

[email protected]

 2022 „Transparency International“ Lietuvos skyrius

Pažymėjimas


 

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

  Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai Projektui įgyvendinti skirta: 24 065 118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2022 m. gruodis Projekto kodas: 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001   Įgyvendinant projektą įvykdytos šios veiklos:     Vykdomos veiklos:  
  • Kuriami regioniniai gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo STEAM atviros prieigos centrai
    Projekto nauda   Projekto metu mokyklos aprūpintos gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika ir kt. Atnaujinus 1–8 klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, tikimasi, kad ateityje tai didins ir šių mokslų potencialą bei būsimų technologijų ir gamtos mokslų specialistų skaičių. Įgyvendinant projektą septyniuose šalies regionuose įkurti STEAM atviros prieigos centrai, atveriantys modernias galimybes mokytis gamtos ir technologinių mokslų, inžinerijos ar matematikos.     Projekto nuorodos       Projektą įgyvendina   Nacionalinė švietimo agentūra