MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2% PARAMA    Tel.+37062064752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2%  PARAMA     Tel. +370 620 64 752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

Lituanistinio mokymo taryba

Dir. Įsak 2014 lapkričio Nr. V-142 vykdant gimnazijos strateginio plano nuostatus ir metų veiklos programą, įsteigta Vilniaus Ozo gimnazijos nuotolinio lituanistinio mokymo metodinė grupė.

 • Pirmininkė – Aušra Šlapelienė
 • Sekretorė – Jurgita Savickienė

Nariai:

 1. Aldona Baužienė
 2. Inga Mozūraitytė
 3. Vilda Skairienė
 4. Juozas Grikpėdis
 5. Justinas Miliauskas
 6. Daiva Cygankova
 7. Violeta Lukauskienė
 8. Teresė Miliauskaitė
 9. Birutė Puidokienė
 10. Gailė Apanavičiūtė
 11. Lijana Virbalienė
 12. Diana Gaušienė
 13. Renata Žilinskienė
 14. Vida Chlebnikovienė
 15. Audronė Paulauskaitė
 16. Milda Daubarė
 17. Audronė Milkevičienė

  

Vilniaus Ozo gimnazijos 1-12 klasių mokinių, laikinai ar nuolat gyvenančių užsienyje, besimokančių nuotoliniu būdu pagal lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos programas, mokytojų darbo režimo, žinių vertinimo TVARKOS APRAŠAS

 

 

NUOTOLINIO LITUANISTINIO MOKYMO  METODINĖS GRUPĖS

VEIKLOS PLANAS

2016-2017 m. m.

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingi

 1. I.                Konferencijos, seminarai, mokymai, bendradarbiavimas
1. Dalyvavimas respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose, seminaruose, projektuose, konferencijose Per visus mokslo metus Visi metodinės grupės nariai
2. Dalyvavimas LieDM (Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi) asociacijos veiklose, bendradarbiavimas sprendžiant lituanistinio nuotolinio mokymosi klausimus Per visus mokslo metus Metodinės grupės pirmininkė A.Šlapelienė
3. Bendradarbiavimas su užsienio lituanistinėmis mokyklomis Per visus mokslo metus 1-5 klasių vadovės bei lietuvių kalbos mokytojos
4. Dalijimasis nuotolinio mokymo (IT, metodikos ir kt.) naujovėmis bei gerąja patirtimi Per visus mokslo metus Kiekvienas narys, dalyvavęs kursuose, mokymuose, seminaruose
 1. II.             Susirinkimai
1. Metodinės grupės veiklos plano – projekto sudarymas. Lituanistinio mokymo klasėse dirbančių mokytojų darbo tvarkos aprašo, mokymosi motyvacijos, rezultatų, kokybės kėlimo priemonių plano sudarymas ir svarstymas. Rugsėjo mėn. Metodinės grupės pirmininkė A.Šlapelienė
2. Metodinės grupės veiklos plano tvirtinimas Spalio mėn. Metodinės grupės pirmininkė A.Šlapelienė
3. Vaizdo konferencijų organizavimas 1-12 klasių mokiniams:  poreikis, galimybės, mokymai. Gruodžio mėn. Visi metodinės grupės nariai
4. Integruotų lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, etnokultūros projektų organizavimas, aptarimas Vasario mėn. Visi metodinės grupės nariai
5. 1-12 klasių lituanistinio ugdymo rezultatų aptarimas, nuotolinio mokymosi pamokų (mokomosios medžiagos) atnaujinimas, kūrimas. Birželio mėn. Visi metodinės grupės nariai
6. Kiti reikalai bei klausimai Per visus mokslo metus

(pagal poreikį)

Metodinės grupės pirmininkė A.Šlapelienė
 1. III.           Kita veikla
1. Nuotolinio lituanistinio mokymo sklaidos vykdymas Per visus mokslo metus Klasių vadovės, gimnazijos vadovybė
2. Gimnazijos tinklapio skilties Lituanistinis mokymas administravimas ir medžiagos atnaujinimas Per visus mokslo metus

 

I. Kežutienė (administravimas)

Klasių vadovai (informacijos atnaujinimas)

3. Aktualios informacijos mokiniams bei jų tėvams nuotolinio mokymosi klausimais teikimas ir talpinimas MOODLE aplinkoje Per visus mokslo metus

 

J. Grikpėdis (kėlimas į MOOLE)

Klasių vadovai bei dalykų mokytojai

4. Vaizdo konferencijų (pamokų) organizavimas. Rugsėjo – birželio mėn. Visų dalykų mokytojai
 1. IV.           Projektinių – kūrybinių veiklų organizavimas
1. Kalėdinio sveikinimo konkursas „Jau greit Kalėdos…“ (1-8 kl.) Gruodžio mėn. Lietuvių kalbos mokytojai ir klasių vadovai, J. Savickienė
2. Konkursas „Geltona, žalia, raudona!“ (1-10 kl.) Kovo mėn. Geografijos, istorijos, pasaulio pažinimo mokytojai, klasių vadovai;
3. Meninio skaitymo konkursas (1-10 kl.) Gegužės mėn. Lietuvių kalbos mokytojai, klasių vadovai.
4. Informacijos apie veiklas, rezultatus talpinimas gimnazijos tinklapyje, MOODLE aplinkoje, apdovanojimų siuntimas Po vykusių projektinių – kūrybinių veiklų, pasibaigus mokslo metams I. Kežutienė (administravimas), dalykų mokytojai (informacijos teikimas), klasių vadovai (apdovanojimų rengimas ir siuntimas)