MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2% PARAMA    Tel.+37062064752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2%  PARAMA     Tel. +370 620 64 752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

Nuotolinio mokymo taryba

NARIAI:

 

Tarybai priklauso visi dalykų mokytojai, dirbantys nuotoliniu būdu.

Tarybos pirmininkė – Daiva Cygankova.

 

VEIKLA:

 

 1. Svarsto ir tvirtina mokyklos metinės veiklos planą 2014-2015 m.m.
 2. Dalyvauja Vilniaus mieste organizuojamuose seminaruose ir konferencijose.
 3. Aptaria, analizuoja ir tobulina darbo ypatumus Moodle nuotolinio mokymo(si) terpėje.
 4. Tobulina 5-8 ir I-IV klasių visų dalykų pamokas, vedamas nuotoliniu būdu.
 5. Tobulina 1-4 klasių lietuvių kalbos pamokas, vedamas nuotoliniu būdu.
 6. Aptaria, analizuoja ir vertina nuotolinio mokymo(si) darbo bei vertinimo tvarką.
 7. Dalyvauja Vilniaus miesto ir Respublikos renginiuose, seminaruose.
 8. Dalinasi gerąja patirtimi tarpusavyje, Respublikos, pasaulio mąstu.
 9. Padeda mažesnę patirtį turintiems kolegoms, pedagogams.
 10. Kuria ir pristato mokomąsias vaizdines priemones.
 11. Organizuoja neformaliojo ugdymo užsiėmimus įvairių poreikių mokiniams, besimokantiems nuotoliniu būdu.