MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2% PARAMA    Tel.+37062064752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2%  PARAMA     Tel. +370 620 64 752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

Specializuotas sporto ugdymas/priėmimo dokumentai

KVIEČIAMŲ MOKYTIS Į VILNIAUS OZO GIMNAZIJĄ 2023-2024 M. M. MOKINIŲ SĄRAŠAS

Priėmimas į specializuoto sporto ugdymo klases

2023-2024 m. m. prašymų mokytis pateikimas:

I. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą, kovo 01 d. – kovo 31 d. (I priėmimo etapas) ir rugpjūčio 19 – rugpjūčio 24 d. (II etapas) pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės elektroninėje prašymų registracijos sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/ ir el. paštu gauna sistemos prašymo registracijos numerį. (Instrukcija, kaip pildyti prašymą)

Vilniaus miesto savivaldybės elektroninėje prašymų registracijos sistemoje, skyrelyje ,,Specifiniai pageidavimai“ įrašo: Specializuoto sporto ugdymo klasė.  Skyrelyje ,,Papildomi dokumentai“ pateikia šiuos dokumentus:

  1. Pirmojo pusmečio pasiekimų pažymėjimą.
  2. Dokumentų kopijas apie mokinio pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose.

II. Po sėkmingai atliktos registracijos ir gavus sistemos prašymo registracijos numerį pateikia nustatytos formos prašymą Vilniaus Ozo gimnazijai el. paštu [email protected] .

 

Vilniaus Ozo gimnazijos mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą (II gimn. klasės) ar jos pirmąją dalį (8 klasės) ir pageidaujantys tęsti mokymąsi gimnazijoje pagal aukštesnio lygio programą, pateikia prašymą per e. sistemą. Šie mokiniai į ugdymo įstaigą yra priimami be eilės.

 

Daugiau informacijos:

Alvidas Raškauskas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 612 41 577; +370 698 21 711