Tolerancijos diena Vilniaus Ozo gimnazijoje

Lapkričio 16 diena – Tarptautinė  tolerancijos diena, kuri nuo 1995 m. kasmet minima daugelyje demokratinių šalių.

2021 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos miestas, kurį Vilniaus Ozo gimnazijos mokiniai kūrė kartu su dailės ir technologijų mokytojomis. Nuotolinių klasių mokiniai ir jų klasių vadovės kuria interaktyvų Tolerancijos miestą.

Lapkričio 10-16 d. istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų ir etikos mokytojai organizavo pamokas tolerancijos tema, su mokiniais aptarė netolerancijos atvejus įvairiose aplinkose (mokykloje, šeimoje, valstybėje ir kt.), pokalbius siejo su istoriniu, kultūriniu ir literatūriniu kontekstu.

Istorijos pamokose rasti ir aptarti XX a. istorijos pavyzdžiai, susiję su netolerancija kitai tautai, religijai ar rasei. Nagrinėta, kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam, kitokiam; aptarti XX a. Lietuvos istorijos faktai (nacių ir sovietų okupacijų laikotarpiai).

Lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbų pamokose mokiniai savo poziciją ir mintis apie toleranciją išsakė pasirinkto žanro kūrybiniuose darbuose.

Komentarai yra uždaryti.