MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2% PARAMA    Tel.+37062064752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2%  PARAMA     Tel. +370 620 64 752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas

Untitled

     Bendrosios programos (BP) – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų. Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai. Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize. Atnaujinimo tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę.

2023-04-12 vyko paskaita-praktiniai mokymai visiems mokytojams ir pagalbos specialistams ,,Mokinių įvairovės pažinimas“, lektorė Donata Memėnienė.

2023 m kovo – gegužės mėnesiais Vilniaus Ozo gimnazijos mokytojai ir pagalbos specialistai dalyvauja ilgalaikėje programoje „MISIJA – ĮTRAUKUSIS UGDYMAS 2023“.

 

image_2023_04_21T07_32_33_976Z

2022 m. lapkričio 22 d. Vilniaus Ozo gimnazijos bendruomenei buvo organizuotas seminaras „Atnaujinto ugdymo turinio diegimas. Kompetencijomis grįstas ugdymas“.

Lektorė Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos direktorė Rasa Mašurienė

2022 m. spalio 18 d. vyko pirmasis UTA komandos susitikimas.